Bejelentkezés

Nem vagy még regisztrálva? Ejnye.
Itt seperc alatt megteheted.Az Éjjeli Őrség

Az Éjjeli Őrség feltehetőleg a legrégibb rend Westeroson, több mint 8000 éve jött létre a Hosszú Éjszaka után. Az Őrség védi a birodalmat minden Falon túli veszélytől – megalakulásukkor ez főleg a Mások elleni küzdelmet jelentette, de a fenyegetés elmúltával egyre inkább a vadak elleni harcban merült ki.

Az Őrség kezdetben elég tagot számlált ahhoz, hogy a Fal tizenkilenc erődjét elegendő személyzettel lássa el, minthogy kezdetben a Falon szolgálókat nagy tisztelet övezte, és nem csak közrendűek, de rengeteg nemesi sarj is csatlakozott a rendhez dicsőségre vágyva. Az évezredek során azonban a Fal egyre jelentéktelenebbé vált Westeros lakóinak szemében, és egyre kevesebb férfi öltötte fel önként a feketét, így mostanra az Éjjeli Őrség alig ezer tagjának nagy részét a bűnbocsánat reményében északra menő bűnözők teszik ki. A létszámcsökkenés azzal járt, hogy az Őrség fokozatosan az erődök elhagyására kényszerült, végül csak hármat (Fekete Vár, Keleti Őrség, Árnyéktorony) népesítve be, őrizetlenül hagyva a Fal nagy részét.

Az Őrség tagjai életük végéig szóló esküt tesznek, melyben lemondanak minden birtokukról, címükről, javaikról, sőt, megfogadják, hogy nem nemzenek gyermeket és cölibátus tartására kötelezik magukat (ez utóbbit nem túl meglepő módon kevesen tartják be...). Az esküt a Hit követői szentélyben, a régi istenek követői pedig a Falon túli erdőben álló varsafák előtt teszik le. Miután megtették a fogadalmat, az Éjjeli Őrség felesküdött testvéreinek számítanak, és életüket innentől a Fal védelmében élik le. (Azok, akik önként csatlakoztak és meggondolták magukat, az eskü letétele előtt elhagyhatták a Falat.)

Az eskü mellett azt is megfogadják, hogy a Hét Királyság ügyeiben innentől semmilyen módon nem vesznek részt, nem avatkoznak be a belviszályokba. Ezt a fogadalmat az Őrség nyolcezer éves fogadalma alatt be is tartották – többnyire.

Nyolcezer év alatt természetesen rossz vezetők is kerültek az Őrség élére, a leghírhedtebb a tizenharmadik parancsnok volt, akit csak Éjkirály néven emlegetnek. Állítólag szerelembe esett egy, a Mások által megölt nővel, és az Éjvárba hozva őt a királynőjévé tette, magát pedig királynak nevezte és felesküdött testvéreit boszorkánysággal magához hajlította. Tizenhárom éven keresztül uralkodott, míg Észak királya és a Falon Túli Király, Joramun egyesült erővel le nem győzte. Halála után jöttek rá, hogy a Másoknak áldozott, bűneiért még nevének említését is megtiltották.

A legrosszabb parancsnokok közt tartják számon Rodrik Flintet, aki Falon Túli Királlyá akarta tenni magát; Runcel Héttornyot, aki az Őrséget fattyú fiára akarta hagyni; Őrült Marq Rankenfell, Tristan Mudd, Hegy Robin, akik esküjüket feledve csaknem romlásba taszították a testvériséget.

Az Őrség tagjai csak fekete ruhát és vértezetet viselhetnek, innen a közkeletű "fekete testvérek" elnevezés. A vadak – jóval prózaibb módon – varjaknak hívják őket.

A Falon minden újonc először egyfajta alapkiképzésben részesül, ahol a fegyvermester megtanítja nekik a kardforgatás alapjaira, és a "ház körüli" teendőket látják el, míg kellően felkészültnek nem ítélik őket valamelyik rendbe való besorolásra. Ekkor tehették le esküjüket.

Az Éjjeli Őrség tagjai három rendre tagolódnak. A legmegbecsültebb alakulat, akik a Falon túl járnak és a ténylegesen harcoló réteget alkotják, a felderítők (Rangers), feladatuk a Másokkal és a vadakkal való leszámolás, a Falon túli területek kutatása. Vezetőjük a maguk közül választott és hagyományosan a parancsnok utáni legtekintélyesebb embernek számító Első Felderítő (First Ranger). A történet kezdetén ezt a tisztséget Eddard Stark öccse, Benjen tölti be.

A Fal tulajdonképpeni fenntartói az intézők (Stewards). Ők gondoskodnak az élelmezésről, tartják számon az ingóságokat, dolgoznak a konyhán, gondozzák a lovakat, végzik a mindennapi teendőket. Vezetőjük az Első Intéző (First Steward, jelenleg Bowen Marsh).

A Fal irdatlan védműveinek javítására és fejlesztésére az építők (builders) hivatottak. Az Őrség ezen tagjai folyamatosan járőröznek a Falon repedések és omlások után kutatva, és ha bármi hibát találnak, azonnal nekiállnak kijavítani. A történet kezdetekor az Első Építő Othell Yarwyck.